Menu

riaditeľ
klubu
  

Ing. Róbert De-Riggo

Mobil : 0905 449 519

Organizačný a personálny manažér  

Alenka De-Riggová

Mobil : 0915 785 015

Manažér
stravovania
  

Marta De-Riggová

Mobil : 0907 245 866

LIVE
MUSIC
  

Miloslav Hikker

Mobil : 0907 231 818